Wat is Copyscape precies?

Het komt veelvuldig voor sinds het internet toegankelijk is geworden voor iedereen: knippen, plakken en voilà een tekst, voorzien van een brok informatie, is gerealiseerd. Wat echter stoort en in veel gevallen strafbaar kan zijn, is een dergelijke onoriginaliteit van tekst en inhoud. Met tools zoals Copyscape kun je traceren of teksten ‘duplicate’ zijn, anders gezegd: met Copyscape voorkom je ‘duplicate content’, oftewel: gekopieerde of dubbele content. Een eis die geldt voor teksten is namelijk dat teksten uniek behoren te zijn en geen kopieën, gedeeltelijk dan wel volledig, zijn van bestaande teksten. Dergelijke uniciteit van content is auteursrechtelijk bepaald en hiermee worden frauduleuze praktijken voorkomen.

Frauderen en stelen onder tekstschrijvers

Frauduleuze praktijken wat betreft de onoriginaliteit van tekst en inhoud komt niet alleen voor in de wetenschappelijke wereld, men denke aan het geval ‘Diederik Stapel’ waarin onderzoeksresultaten werden gemanipuleerd ten gunste van een bepaalde wetenschappelijke publicatie van een theorie. Dergelijke praktijken kunnen ook desastreus voor de reputatie van een tekstbureau. Ook in het veld van het tekstschrijven of copywriten komt het helaas nog vaak voor: teksten die door tekstschrijvers gestolen worden van bijvoorbeeld prominente wetenschappers of denkers om de eigen tekst meer aanzien of vermeende diepgang te verlenen. Er zijn allerlei programma’s en tools voorhanden om dergelijke ‘duplicate content’ op het spoor te komen of ervoor te zorgen dat jouw tekst wel aan de gestelde eisen beantwoord.

Geef de moed als tekstschrijver niet op

Met Copyscape worden er bepaalde delen van of volledige teksten gescand en dit resulteert in bepaalde ‘results’. Deze resultaten kunnen al dan niet meer of minder gevoelig blijken voor fraude, kopieergedrag of on-originaliteit. Omdat er tegenwoordig een enorme database aan bestanden, teksten en inhoud op het internet te vinden is, en deze content blijft alsmaar groeien in de toekomst, lijkt het misschien voor jou als tekstschrijver onbegonnen werk om originele content af te leveren. Een ander probleem dat voorkomt op het internet is dat bepaalde, al dan niet wetenschappelijke, inzichten op een verkapte wijze worden weergegeven waardoor het lijkt alsof de geschreven tekst origineel is terwijl het in feite gaat om een tekst die louter in een nieuw jasje is gestoken. Hoe dan ook: zorg ervoor dat jouw content origineel is en bedien je daarbij van aanwezige tools.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.